Roulette spill enhet med variabel innsats tidsbegrensning – AU2009236000.

BEGRENSNING AV OPPLYSNINGEN En roulette spill-enhet er konfigurert til a estimere en tidsperiode hvor en ball faller ved a gi en ballrevolusjonssensor i en banesti og overvake en revolusjonshastighet av ballen ved hjelp av ballenrevolusjonssensoren, og a tillate betting inntil umiddelbart for ballen faller.

Denne siden inneholder alle relevante detaljer relatert til patent nummer AU2009236000. Dette patentet ble arkivert den 10/11/2009 og har status som LAPSED. Oppfinnerne knyttet til dette patentet er:

Sokeren / eieren av patentet er registrert som Aruze Gaming America, Inc. De brukte patent advokatfirmaet Davies Collison Cave til a sende dette.

Australsk patent AU2009236000 er en av over en million som vi har pa IP i Australia som dekker hele patentspekteret i Australia. Aruze Gaming America, Inc. er ogsa en av tusenvis av sokere vi har analysert. Vi forstar ogsa hvem som er de mest produktive oppfinnene i Australia med detaljer om alle patenter som tilskrives enkeltpersoner.

Fordi vi har innsikt i alle advokatfirmaene som har blitt brukt over hele Australia, inkludert hvilken spesiell patentadvokat som jobbet pa hvert patent, har vi tilgang til unik analyse pa den beste advokat for a bruke hvis du har spesifikke patentbehov, det vil si fornuftig at patent advokat du bor bruke for din oppfinnelse er den som er mest aktiv og har mest erfaring i ditt teknologiske omrade.

Arkiveringspatenter er en tidkrevende og dyr ovelse, og derfor ma det tas vare pa a sikre at du jobber med den rette personen.

Fordi vi er en uavhengig tredjepart, kan vi gi deg objektive innsikt og anbefalinger om riktig partner a velge. For mer informasjon, kontakt oss.

Sist oppdatert: 16.03.2016.

Kravene som definerer oppfinnelsen, er som folger: 1. En roulettspillanordning innbefattende: et rouletthjul hvor flere merker er anbrakt; en ball som ruller pa rouletthjulet; et antall lommer utformet pa rouletthjulet i en omkretsretning derav for a korrespondere med flere merker, og hvor ballen faller; en banesti som er gitt for a v re uendelig og omgir en ytre omkretskantside i forhold til lommene pa rouletthjulet og pa hvilken ballen dreier seg; en innsatsinnretning som satser en brikke ved hjelp av en operasjon av en spiller pa et antall innsatsomrader som henholdsvis samsvarer med flere merker; en deteksjonsfoler som oppdager ballen som roterer rundt banbanen; og en kontroller som styrer roulette spill-enheten, hvor kontrolleren utforer kontroll for a bestemme en sluttidspunkt ved hvilken en innsatsoperasjon av innsatsanordningen avsluttes, basert pa en revolusjonshastighet av ballen fra deteksjonsresultater av deteksjonssensoren. 2. Roulette spill-enhet ifolge krav 1, hvor kontrolleren estimerer et gjenv rende antall omdreininger inntil en tilstand er innfort hvor ballen enkelt beveger seg fra banestien P08-9262AU (ARF-292AU) 64 til en side av rouletten hjulet, basert pa revolusjonens hastighet for theoball, og utforer kontroll for a avslutte en innsats pa betenheten nar det gjenv rende antall omdreininger blir et forhandsbestemt antall ganger. 3. Roulette spill-enhet ifolge krav 2, videre innbefattende en inngangsenhet som betegner det forutbestemte antall ganger ved hjelp av en ekstern operasjon. 4. Roulette spill-enhet ifolge krav 1, hvor kontrolleren utforer kontroll for a lagre data relatert til revolusjonshastigheten i minnet, hver utforelse av et roulettspill, for a be om en tidsendring av revolusjonens hastighet basert pa data lagret i minnet , og a justere sluttidspunktet for innsatsoperasjonen i henhold til tempor r endring av revolusjonshastigheten. 5. Roulette spill-enhet ifolge krav 1, hvor kontrolleren utforer kontroll til vilkarlig endring innen et fast tidsintervall som begynner en forhandsbestemt tid for sluttidspunktet for innsatsoperasjonen, en timing for a starte et varsel om at sluttidspunktet for innsatsen operasjonen er snart i hver utforelse av et roulette spill, nar du utforer kontroll for a utfore varselet. P08-9262AU (ARF-292AU) 200923900010 10 nov 20092009236000 10 nov 20092009236000 10 nov 20092009236000 10 nov 20092009236000 10 nov 20092009236000 10 nov 20092009236000 10 nov 20092009236000 10 nov 20092009236000 10 nov 20092009236000 10 nov 20092009236000 10 nov 20092009236000 10 nov 20092009236000 10 nov 20092009236000 10 nov 20092009236000 10 nov 2009 20092009236000 10 nov 20092009236000 10 nov 20092009236000 10 nov 20092009236000 10 nov 20092009236000 10 nov 20092009236000 10 nov 20092009236000 10 nov 20092009236000 10 nov 2009.