my-gti.com.

Forskjeller mellom RCD 310, RNS 310, RNS 310, RNS 315, RCD 510, RNS 510, RCD 550, RNS 810 og RNS 850. RNS er betegnelsen for navigasjonssystemer. RCD er betegnelsen for Radio Systems. * 1 Enheter med (mer…)

Slots qwidget

Innholdsfortegnelse. [frafile: qobject.xml id: qobject] QObject er grunnklassen for mange av de viktige klassene i Qt-biblioteket, for eksempel QEvent, QApplication, QLayout og QWidget. Et QObject kan (mer…)