Macau Inkludert i EUs skatteportefolje Blacklist.

EU-kommisjonen – EUs utovende arm – sier at trusselen om a v re pa listen, kan selv stimulere landene til a bringe skattesystemene i trad med EUs standarder.

sin uke har EU utgitt en skatte svarteliste som bestar av 17 land og regioner i et forsok pa a oke sin kamp mot ugjennomsiktig praksis som letter skatteunddragelse av multinasjonale og individer, selv om man vurderer a anvende sanksjoner til land som ikke bringer deres standarder i trad med blokken.

Etter Macaus inkludering pa svartlisten, kommer den portugisiske finansielle daglige & ldquo; Jornal de Neg & oacute; cios & rdquo; indikerte at bilaterale relasjoner og handel mellom noen europeiske nasjoner og de oppforte land og regioner kunne bli forstyrret og pavirket av hoyere skatter. «Macau» s bilde som et sted som favoriserer gambling og turisme, og hvor kasino neonene er allestedsn rv rende, kommer til a b re byrden pa et annet bilde, mindre gunstig for sitt rykte, «rdquo; sa et annet nasjonalt referanse nytt papir, «P & uacute; blico.»

Statssekret r Ricardo Mourinho F & eacute; lix ble sitert som sier at den portugisiske skatteparadislisten & ndash; som ikke inkluderer Macau & ndash; & ldquo; ma samles med den europeiske listen. & rdquo;

Europa-kommisjonen & ndash; EUs utovende arm & ndash; sier at trusselen om a v re pa listen, kan selv stimulere landene til a bringe sine skattesystemer i trad med EUs standarder, for frykt for a bli navngitt og skammet. Landene som gjor forpliktelser til a skjenke gjennomsiktigheten vil bli underlagt EUs tilsyn i det kommende ar. Blokken planlegger a oppdatere listen minst en gang i aret.

Men noen land, inkludert Frankrike, har sagt at borsnoterte jurisdiksjoner bor ogsa mote sanksjoner. Potensielle motforanstaltninger som kan anvendes pa nasjonalt eller EU-niva, kan innfores, inkludert frysing av enkelte EU-midler.

& ldquo; Vi vil at denne listen skal v re komplett og effektiv. Ingen stat burde unnslippe ansvar nar det ikke star fast mot skatteunddragelse, & rdquo; Den franske finansministeren Bruno Le Maire sa pa vei til motet hvor svartlisten ble godkjent. Denne listen ma v re effektiv, noe som betyr at den ma tillate oss a palegge sanksjoner slik at de som ikke respekterer regler, vil endre sin oppforsel. & rdquo;

Noen potensielle motforanstaltninger inkluderer handlinger pa EU-niva & ndash; slik som a begrense oppforte jurisdiksjoner & rsquo; Tilgang til Det europeiske fondet for b rekraftig utvikling & ndash; eller tiltak som landene kan ta individuelt. Disse inkluderer strengere overvakning av transaksjoner og okt revisjonsrisiko for skattebetalere som drar nytte av de involverte regimene, eller for de som bruker disse jurisdiksjonene & rsquo; strukturer.

Andre tiltak som kan tas pa nasjonalt niva & ndash; men som vil v re etter hvert lands eget skjonn & ndash; inkludere kildeskatt, ikke-fradragsberettigelse av kostnader og spesielle dokumentasjonskrav.

«Det er fortsatt en rekke land som har inngatt forpliktelser med hensyn til god skattemessig styring, og vi vil folge opp [disse] forpliktelsene, & rdquo; Den europeiske kommisjonens visepresident Valdis Dombrovskis fortalte journalister i Brussel tirsdag foran motet. & ldquo; Hvis landene [implementerer] dem, vunnet de ikke i skattelisten. Hvis vi ser at landene ikke gjennomforer forpliktelsene, er det mulighet for at de vil ende opp med denne skattelisten. & Rdquo; MDT / Bloomberg.