Gambling Tilbaketrekkings Symptomer.

Hvis du er avhengig av et stoff, er det enkelt a identifisere problemet. De fleste sigarettroykere innrommer at de ikke kan slutte a royke. Heroinbrukere vil innromme at de trenger heroin, hvis det ikke er noe annet enn a midlertidig redusere abstinenssymptomer. Det forste trinnet i a avvenge seg av disse stoffene er a gjenkjenne og innromme problemet, men etterfolgende uttak er sv rt vanskelig.

Hvis du er avhengig av en aktivitet, kan det v re vanskelig a innromme at du har et problem. Hvis du for eksempel er avhengig av gambling, kan du tro at det bare fordi du ikke setter foten pa et kasino, har du ikke noe problem. Pa den annen side kan du satse tvangsmessig pa hester eller sport eller til og med utfallet av slike konkurranser som Miss America. Du ser kanskje ikke disse aktivitetene som problemer fordi mange andre gjor det samme. Du opplever ikke fysiske tilbakeslags symptomer hvis flere dager gar uten at du legger en innsats.

Pa den annen side, kan du trenge gamblingavhengighetsbehandling dersom du trenger problemer i andre deler av livet ditt. Noen problemspillere bruker alle sine besparelser for de far hjelp. Andre stjeler for a fa penger til innsats. Likevel kan andre forbli vaken i mer enn 24 timers gambling pa Internett, noe som forer til at de blir hjemme fra jobb eller skole. De opplever en «hoy» nar de vinner og det er dette hoyt som incents dem til a gamble mer. Hoyden er kortvarig, og de fortsetter a jage den og mister penger i prosessen.

Gamblingavhengighetshjelp bruker en rekke modaliteter for a gjore det mulig for misbruker a bli oppmerksom pa problemet deres. Kognitiv terapi er nyttig for a bringe til forkant en narkoman behov for det hoye og hans tendens til a fortsette a jage den. Nar narkomanen forstar hva som skjer, kan hun gjore bevisste valg a stoppe.

Behavioral avhengighet kommer med sitt eget sett med tilbaketrekningssymptomer som kan oppleves under gamblingavhengighetsbehandling. Mens gamblingavbruddssymptomer ikke alltid viser seg pa samme mate for alle pasienter, er det flere som er vanlige i behandlingsstadiene. Williamsville Wellness vil hjelpe pasientene og kj re til a forsta hvordan abstinenssymptomer kan oppsta og hvordan de vil pavirke behandlingen. For eksempel er noen av de vanligste symptomene trang til a gamble, irritabilitet og rastloshet. Flere fysiske gamblingavhengighet tilbaketrekkssymptomer kan oppsta som sovnloshet, hodepine, muskel omhet, pustevansker, og diare oppstar med noen pasienter.

Andre former for gamblingbehandling krever at folk som er viktige i misbrukerens liv, deltar i den personens gjenoppretting. Familie og venn radgivning gjor det mulig for dem a v re proaktive i rusmisbrukernes liv. De l res a skille signaler nar narkomannen onsker a gamble og finne mater a kanalisere atferden til noe mer konstruktivt.

For noen mennesker med vanedannende personligheter, kan det bidra til a erstatte en sunn avhengighet som a lope for en usunn som gambling. Kjorer og andre former for trening hjelper til med a frigjore endorfiner, som gir sin egen «hoye, men en som er sunn.