Analog kommunikasjon – Multiplexing.

Multiplexing er prosessen med a kombinere flere signaler til ett signal over et delt medium. Hvis de analoge signalene multiplexeres, kalles det som analog multiplexing. Tilsvarende, hvis de digitale signalene blir multiplexert, kalles det som digital multiplexing.

Multiplexing ble forst utviklet i telefoni. En rekke signaler ble kombinert for a sende gjennom en enkelt kabel. Prosessen med multiplexing deler en kommunikasjonskanal inn i flere antall logiske kanaler, tildeler hver for et annet meldingssignal eller en datastrom som skal overfores. Enheten som multipliserer kan kalles som Multiplexer eller MUX.

Den omvendte prosess, dvs. utvinning av antall kanaler fra en, som gjores ved mottakeren, kalles som de-multipleksering. Enheten som gjor de-multiplexing kan kalles som de-multiplexer eller DEMUX.

Folgende figurer illustrerer konseptet MUX og DEMUX. Deres prim re bruk er innen kommunikasjon.

Typer av multipleksere.

Det er hovedsakelig to typer multiplexere, nemlig analog og digital. De er videre delt inn i Frequency Division Multiplexing (FDM), Wavelength Division Multiplexing (WDM) og Time Division Multiplexing (TDM). Folgende figur gir en detaljert ide om denne klassifiseringen.

Det finnes mange typer multiplekseringsteknikker. Av hvilke har vi hovedtypene med generell klassifisering, nevnt i figuren ovenfor. La oss ta en titt pa dem individuelt.

Analog Multiplexing.

Signalene som brukes i analoge multiplexeringsteknikker er analoge i naturen. De analoge signalene multiplexeres i henhold til frekvensen (FDM) eller bolgelengden (WDM).

Frequency Division Multiplexing.

Ved analog multiplexing er den mest brukte teknikken Frequency Division Multiplexing (FDM). Denne teknikken bruker ulike frekvenser til a kombinere strommer av data, for a sende dem pa et kommunikasjonsmedium, som et enkelt signal.

Eksempel og minus; En tradisjonell fjernsyns sender, som sender flere kanaler via en enkelt kabel, bruker FDM.

Bolgelengde Divisjon Multiplexing.

Bolgelengde Divisjon Multiplexing (WDM) er en analog teknikk, hvor mange datastrommer med forskjellige bolgelengder overfores i lysspektret. Hvis bolgelengden oker, synker frekvensen av signalet. Et prisme, som kan sla forskjellige bolgelengder i en enkelt linje, kan brukes pa utgangen av MUX og inngang pa DEMUX.

Eksempel og minus; Optisk fiberkommunikasjon bruker WDM-teknikk, for a sla sammen forskjellige bolgelengder i et enkelt lys for kommunikasjon.

Digital Multiplexing.

Begrepet digital representerer de enkelte bitene av informasjon. Derfor er tilgjengelige data i form av rammer eller pakker, som er diskrete.

Time Division Multiplexing.

I Time Division Multiplexing (TDM) er tidsrammen delt inn i spor. Denne teknikken brukes til a overfore et signal over en enkelt kommunikasjonskanal, ved a tildele ett spor for hver melding.

Time Division Multiplexing (TDM) kan klassifiseres i Synkron TDM og Asynkron TDM.

Synkron TDM.

I synkron TDM er inngangen koblet til en ramme. Hvis det er ‘n’ antall tilkoblinger, er rammen delt inn i ‘n’ tidspor. Ett spor er allokert for hver inngangslinje.

I denne teknikken er samplingsfrekvensen vanlig for alle signaler, og folgelig er det gitt samme klokkeinngang. MUX tildeler samme spor til hver enhet til enhver tid.

Asynkron TDM.

I asynkron TDM er samplingsfrekvensen forskjellig for hvert av signalene, og en vanlig klokke er ikke nodvendig. Hvis den tildelte enheten for et tidsluke sender ingenting og sitter tomgang, kan den sporet tildeles til en annen enhet, i motsetning til synkron.

Denne typen TDM brukes i Asynkron overforingsmodus.

De-Multiplexer.

De-multiplexere brukes til a koble en enkelt kilde til flere destinasjoner. Denne prosessen er den omvendte prosessen med multiplexing. Som nevnt tidligere, brukes den hovedsakelig pa mottakerne. DEMUX har mange applikasjoner. Det brukes i mottakere i kommunikasjonssystemene. Den brukes i aritmetisk og logisk enhet i datamaskiner for a levere strom og til a formidle kommunikasjon, etc.

De-multiplexere brukes som serielle til parallelle omformere. Seriell data er gitt som input til DEMUX med jevne mellomrom og en teller er festet til den for a kontrollere utgangene til de-multiplexeren.

Bade multiplexere og de-multiplexere spiller en viktig rolle i kommunikasjonssystemer, bade pa senderen og mottakerseksjonene.